BMIGuiden

Räkna ut BMI

BMI, eller Body Mass Index, är en indikator på hur mycket kroppsfett en person har. Det används för att mäta förhållandet mellan en persons vikt och längd och kan användas för att beräkna om man är underviktig, normalviktig, överviktig eller fet.

BMIräknare:Det är viktigt att notera att BMI inte är en perfekt indikator på kroppsfett. Det är tänkt att vara en ungefärlig indikator, och det kan finnas många faktorer som påverkar ett persons BMI-värde, såsom muskelmassa och kön.