BMIGuiden

Vad är BMI?

BMI, eller Body Mass Index, är en indikator på hur mycket kroppsfett en person har. Det är en enkel formel som används för att mäta förhållandet mellan en persons vikt och längd och kan användas för att beräkna om en person är underviktig, normalviktig, överviktig eller fet.

BMI används som ett verktyg för att hjälpa till att bedöma om en person är i en hälsosam vikt eller inte. Det finns olika kategorier som personer kan hamna i beroende på deras BMI-värde:

Det är viktigt att notera att BMI inte är en perfekt indikator på kroppsfett. Det är tänkt att vara en ungefärlig indikator, och det kan finnas många faktorer som påverkar ett persons BMI-värde, såsom muskelmassa, ras och kön. Till exempel kan en person som har mycket muskler ha ett högre BMI-värde än vad som skulle anses vara normalt, eftersom muskler väger mer än fett. Å andra sidan kan en person med lite muskelmassa och mycket fett ha ett lägre BMI-värde än vad som skulle anses vara normalt.

Det finns också andra metoder för att mäta kroppsfett, såsom bioelektrisk impedansanalys (BIA) och Dual Energy X-ray Absorptiometry (DEXA). Dessa metoder kan ge en mer noggrann bild av kroppsfettet, men de är oftast inte tillgängliga utanför specialistkliniker och kan vara dyrt.

Det är viktigt att hålla en hälsosam vikt för att minimera risken för hälsoproblem. Övervikt och fetma ökar risken för många sjukdomar