BMIGuiden

Hur räknar man ut BMI?

BMI räknas ut genom att använda en enkel formel som mäter förhållandet mellan en persons vikt och längd. Formeln ser ut så här:
BMI = Vikt (kg) / Längd (m) x Längd (m).

För att räkna ut en persons BMI, behöver du veta deras vikt i kilogram och längd i meter. Måtten kan mätas med en vanlig våg och en måttband, eller du kan använda en BMI-räknare som tillexempel den som finns tillgänglig på denna hemsida.

Till exempel, om en person väger 70 kg och är 1,75 meter lång, skulle deras BMI vara 22,9 (70 / (1,75 x 1,75) = 22,9).