BMIGuiden

Räkna ut din idealvikt

Idealvikt-räknare:Varför ska man räkna ut sin idealvikt?

Att räkna ut sin idealvikt kan vara intressant av flera anledningar. Först och främst är det viktigt att ha en hälsosam vikt för att minska risken för olika hälsoproblem. Genom att uppnå sin idealvikt eller närma sig den kan man minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, ledproblem och andra viktrelaterade sjukdomar.

Dessutom kan att sträva mot sin idealvikt ha en positiv inverkan på självkänslan och självförtroendet. När man når sina viktrelaterade mål kan det ge en känsla av prestation och ökad tillfredsställelse med sin kropp och utseende. Det kan bidra till en positiv syn på sig själv och förbättra den mentala hälsan.

Att sätta en konkret målvikt ger också riktning och motivation för att följa en hälsosam livsstil. Genom att ha en tydlig målbild blir det lättare att sätta upp realistiska delmål och arbeta stegvis mot att nå idealvikten. Detta kan hjälpa till att upprätthålla sunda matvanor och en aktiv livsstil.

Bild föreställande hälsosam mat, frukt och grönsaker.

Att känna till sin idealvikt kan även fungera som en användbar riktlinje för kost och träning. Det ger en uppfattning om hur mycket vikt som behöver gås upp eller ner för att nå målet och kan hjälpa till att utforma en mer effektiv strategi för viktminskning eller viktökning.

Genom att räkna ut sin idealvikt kan man också identifiera eventuella risker för övervikt eller undervikt. Detta är speciellt relevant för personer med vissa medicinska tillstånd där vikten kan påverka deras hälsa negativt. Genom att vara medveten om dessa risker kan man vidta förebyggande åtgärder och förbättra sin övergripande hälsa och välbefinnande.

Sammanfattningsvis är att räkna ut sin idealvikt en intressant och värdefull process som främjar hälsa, självförtroende, motivation och en balanserad livsstil. Det är viktigt att komma ihåg att idealvikten inte är en absolut sanning utan snarare en riktlinje som kan variera beroende på individuella faktorer. Det är alltid bäst att konsultera en hälsoexpert eller en dietist för att få personlig rådgivning om vikt och hälsa.

Hur räknar man ut sin idealvikt?

Det finns olika formler för att räkna ut en människas idealvikt. Denna kalkylator använder sig av den så kallade Robinson-formeln som är en av de vanligaste formlerna för att räkna ut idealvikten. Formeln tar hänsyn till längd och kön. Resultatet ska ses som en uppskattning och inte som någon form av medicinsk rekommendation.

Robinson-formeln finns definierad i följande källa:
Robinson JD, Lupkiewicz SM, Palenik L, Lopez LM, Ariet M, Determination of ideal body weight for drug dosage calculations. Am J Hosp Parm 1983 40:1016-9.

Denna webbplats använder cookies och liknande tekniker för att förbättra användarupplevelsen för våra besökare och för att förstå hur webbplatsen används.

Läs vår Cookie-policy samt information om hur du inaktiverar cookies för mer information.